Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Dobročinné závěti

Darujte teď hned!

Dar ze závěti považuje 58 % seniorů za správnou věc

ilustrační foto

Přečtěte si studii (pdf, 172 kB), podle které dar ze závěti považuje 58 % českých seniorů za správnou věc.
Za kampaní „Závěť pomáhá“ stojí koalice Za snadné dárcovství.
www.zavetpomaha.cz

Tisková zpráva (pdf, 196 kB)

Snažíme se kultivovat dárcovské prostředí, přinášet nové trendy a co nejvíce ulehčit dárcům proces darování. Zatímco např. ve Velké Británii myslí na neziskové organizace ve svých závětech ročně desetitisíce lidí, u nás je to stále ještě poměrně nezvyklá forma dárcovství.

Přitom ročně v České republice zemře zhruba 2 tisíce lidí bez tzv. neopominutelných dědiců ze zákona a bez závěti – celá jejich pozůstalost pak připadne automaticky státu, který takto nabytý nemovitý majetek prodává ve veřejných dražbách. Je pravděpodobné, že většina z těchto lidí by bývala raději rozhodla sama o tom, komu má majetek z pozůstalosti připadnout.

Je zde ale i druhá možnost – darovat závětí neziskové organizaci, které dotyčný důvěřuje, váží si jí, nebo jí podporuje.

Co lze odkázat?

Odkázat je možné jakýkoliv majetek ve všech jeho formách – finanční hotovost, nemovitosti, umělecká díla, práva duševního vlastnictví apod.

Jak závěť sepsat?

Ideálním samozřejmě je sepsat závěť za asistence notáře, který ji také následně uloží do registru závětí. Závěť je však možné sepsat i bez notáře vlastní rukou za přítomnosti svědků, kteří svými podpisy stvrdí takto projevenou poslední vůli.

Lze již napsanou závěť změnit?

Samozřejmě, je to zcela běžná praxe. Závěť můžete měnit a doplňovat bez omezení. Je důležité, aby vždy reflektovala Vaši pravou vůli.

S vybranou neziskovou organizací ovšem nemusíte za svého života vůbec udržovat styky, nebo si u nich zřizovat fond – projevit poslední vůli můžete samozřejmě i bez toho.

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!