Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Edukativní představení: Umíme se chovat jako lidé?

Anotace

Co jsou lidská práva? Odkud se vzala a proč? Kolik základních lidských práv dokážeme vyjmenovat? A kdo nám zaručí jejich dodržování?

Díky našemu projektu žáci a studenti získají zejména základní informace o Všeobecné deklaraci lidských práv včetně nezbytného společenského a historického kontextu.

Využití těchto znalostí si pak vyzkouší “na vlastní kůži” v rámci interaktivního divadelního představení. Prostřednictvím fiktivní situace si vyzkouší aktivní argumentaci zaměřenou na následující témata: i) Proč dodržovat lidská práva všech lidí na zemi, ii) Jak si obhájit svá práva v každodenním životě a iii) Jak při tom neporušit práva ostatních.

Cíle

Žák má povědomost o existenci Všeobecné deklarace lidských práv, a to včetně historického a společenského kontextu jejího vzniku.
Dokáže vyjmenovat několik klíčových lidských práv a svobod spolu s argumenty pro jejich dodržování.
Zná nejvýznamnější organizace zabývající se problematikou dodržování lidských práv.

Určeno pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!