Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Edukativní představení: Mediální bludiště

Anotace

Jak přežít ve století médií? Rádio, televize, tisk a hlavně internet. Ze všech těchto kanálů se na nás valí přehršel informací. Jak se v tomto informačním toku neutopit? Díky sociálním sítím se zároveň potenciálně každý stává aktivním tvůrcem mediálního obsahu. Jaké možnosti a jakou zodpovědnost to přináší? Jak rozpoznat podstatné informace od nedůležitého balastu a jak nepodléhat tlaku reklamy?

V rámci projektu se žáci seznámí s jednotlivými typy médií v dnešním světě, s jejich základními druhy (bulvár, seriózní tisk). Naučí se pojmenovat pozitivní a negativní vlivy médií. Osvojí si základní pravidla mediální gramotnosti. Získané poznatky si studenti ověří v praxi prostřednictvím speciálně koncipovaného interaktivního divadelního představení.

Cíle

Žáci získají přehled o typech a kategoriích médií (rozhlas, televize, tisk, internet – seriózní vs. bulvární)
Naučí se pojmenovat přínosy a rizika jednotlivých typů médií
Získají základní vhled do specifik internetu a sociálních médií, kde konzument je zároveň tvůrcem obsahu.
Naučí se rozeznávat nežádoucí chování na straně tvůrců médií i na straně jejich „konzumentů“
Zároveň se naučí pojmenovat naopak žádoucí chování ze strany médií.
Získané poznatky si žáci ověří prostřednictvím technik divadla fórum.

Určeno pro žáky 5. až 9. tříd základních škol

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!