Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Edukativní představení: Nekecej a hraj!

Anotace

Už Vám někdy “bouchly saze”? Měli jste někdy z někoho strach? Každý se může stát obětí násilí, ať už fyzického nebo psychického. A každý také může násilí působit. Jak se chovat tváří tvář ohrožení a jak zajistit abych se sám nestal násilníkem?

V rámci projektu se žáci seznámí s pojmy jako je emoce, agrese, násilí. Naučí se rozeznávat hranici mezi asertivním chováním a násilím.

Prostřednictvím technik prožitkové pedagogiky si pak vyzkouší, jak reagovat v situaci, kdy jsou potenciální obětí násilného chování s cílem se takovémuto násilí vyhnout.

Cíle

Žáci se naučí rozlišovat pojmy konflikt, hněv, agrese, násilí.
„Nanečisto“ si vyzkouší, jak pracovat s vlastní agresivitou a jak se bránit agresivnímu chování okolí
Naučí se rozlišovat, kde je pro ně hranice mezi asertivitou a násilím.

Určeno pro žáky 4. až 9. tříd základních škol

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!