Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Chci darovat převodem z účtu

Bankovní údaje a variabilní symboly pro platby

Číslo bankovního účtu Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. je 267583161/0300

Variabilní symboly pro platby (VS):

  • obecná činnost fóromppv - bez VS
  • podpora finanční gramotnost - VS:112
  • podpora – v boji proti kybešikaně - VS:113

 

Váš dar si můžete odečíst z daní:

  • Fyzická osoba
    si může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).
  • Právnická osoba
    si od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, může odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Pokud chcete abychom Vám obratem zaslali daňově uznatelné potvrzení o daru pro finanční úřad, tak prosím vyplňte své osobní údaje.

   Nutno výše vyplnit Váš email.
  

Chcete-li se dozvědět více o činnosti Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú., neváhejte se obrátit na info@forumppv.cz.

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!