Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

Z čeho vycházíme

Základna této pyramidy, která ukazuje procenta zapamatovaných informací podle učební metody, je naší prací. Založena je na technikách prožitkové pedagogiky, zejména Divadle fórum.

Prožitková pedagogika

V současnosti je tato prožitková vzdělávací forma dynamicky se rozvíjejícím odvětvím pedagogiky, přímo související s oblastí výchovné dramatiky. Důraz klade především na učení se prostřednictvím vlastní bezprostřední zkušenosti. Základním předpokladem pro úspěšnou aplikaci takovýchto výukových principů je ovšem precizně sestavený vzdělávací program a efektivní působení lektora. Podle dosavadních zkušeností tato vzdělávací metoda zároveň posiluje v rámci cílové skupiny sociální vazby, což samo o sobě do značné míry slouží jako primární prevence vybraných sociálně patologických jevů.

Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!