ohlasy na naši práci

Zpětné vazby

ze škol a dětských domovů

MŠ GAIA, TÝNEC NAD SÁZAVOU

Váš zážitkový program „Kamil neumí létat“ naše děti, ale i nás učitelky velmi příjemně překvapil. Lektorka děti od první chvíle nadchla, vtáhla do dramatizace příběhu a když po hodině (kdy ani na chvíli neztratila jejich pozornost a nadšení) pohádku uzamkla, ozvalo se spontánní dětské „To bylo krásnýýýý….“. Myslím, že to hovoří za vše!! Špaček Kamil se i v naší školce naučil létat! Závěrečné tvoření, při kterém si děti vyrobily jimi zvolenou „památku“ na prožité dopoledne se také vydařilo. Skvělá forma edukace k sounáležitosti, respektu k odlišnostem, zodpovědnosti, spolupráci….

Ivona Kadrnožková

 

ZŠ MOHYLOVÁ, PRAHA 5

Představení o kyberšikaně proběhlo v naší škole ve 4. třídě. V jeho průběhu jsem si říkala, jestli pro tento věk přece jen není téma zpracované příliš „drsně“. Pak jsem si ale uvědomila, že mezi dětmi se už dávno objevuje vzájemné označování „jsi gay“, přičemž je myšleno jako nadávka. A na sociálních sítích, které mají vytvořené mezi sebou, už probíhají „vtípky“, invektivy, případně malé pomsty typu vyřazení ze skupiny. Kdybych o tom s dětmi mluvila, pravděpodobně by odpověděly, že je to „jen legrace“. Při představení však mohly na vlastní kůži zakusit, kam až „legrace“ může dojít. Nahlédly i možné dopady neopatrné a nerespektující komunikace na dálku: pokud svůj protějšek nevidím, je mnohem snadnější jej napadnout; mě se zdánlivě nic nestane, ale následky mohou být dalekosáhlé. Mezi nejsilnější okamžiky patřilo, když děti samy nahradily některé postavy v příběhu a měly se snažit děj zvrátit. Bylo velmi přínosné, že herci tyto nové aktéry nešetřili. Děti intenzivně pocítily tlak prostředí a jak je těžké mu čelit. Zároveň z příběhu jednoznačně vyvstalo, že i nepatrné úsilí čelit zlobě či lhostejnosti může dalekosáhle ovlivnit vývoj situace. A naopak vyhýbání se mu často vede k tragédii. Z celkového provedení představení bych ocenila nasazení a herecké výkony herců. Ovšem nejvíce musím vyzdvihnout, jak celé představení vedla hlavní moderátorka Natálka. Dovedla v dětech vzbudit důvěru, motivovat, vtáhnout do děje, povzbudit, ale i ochránit, pokud se v těchto obnažených situacích cítily zaskočené.

Simona Kocourková

 

ZŠ ZDENKY BRAUNEROVÉ, ROZTOKY

Preventivní program zabývající se tématikou kyberšikany byl jeden z nejlepších, se kterými jsem se doposud setkala. Lektoři měli program pěkně strukturovaný, a jednotlivé části na sebe plynule navazovaly. Velmi se mi líbila forma této prevence – odehrání divadla (které bylo strhující a trvalo 20 minut) a následně s pomocí žáků přehrávání vybraných scén znovu a navrhování, jak by se dalo vzniklé negativní situaci předejít. Dopad informací, které byly skrz divadlo žákům zprostředkovány byl umocněn tím, že se zahraný příběh skutečně stal. Lektoři ukázali žákům také jasný návod, jak v případě kyberšikany postupovat a jedna žákyně si dokonce vyzkoušela i zavolat na linku bezpečí a v rámci divadla si zahrát na oběť kyberšikany, která žádá o pomoc. Hlavní sdělení prevence bylo všem žáků představeno jasně: důležité je svěřit se, pak se dá kyberšikana vyřešit a předejde se nešťastným koncům.

Václava Kopecká

 

ZŠ KAVČÍ HORY, PRAHA 4

Děkuji moc za vaše představení lavina, které jste odehráli na naší škole. Velmi vám a vašim kolegům hercům děkujeme za toto zdařilé představení. Těšíme se na další spolupráci s vámi a nové nápady jsou u nás vítány.

Eva Štiková

 

ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6

Dětem se představení líbilo. Možná jim přišlo až nereálné, tedy co se týkalo chování herců v roli puberťáků. Určitě jim představení ukázalo, že tento problém už se týká i jich, protože v dnešní době je to opravdu již problém puberťáka. V hodinách finanční gramotnosti hodlám postřehy z divadla využít při probírání učiva o různých půjčkách. Bylo velmi pěkné zapojení žáků do děje a jejich navrhování řešení situací, v kterých se hlavní hrdina nacházel. Celkově mohu divadlo hodnotit jako velmi úspěšné a smysluplné. Děkujeme.

Hana Kosová

 

ZŠ KUNRATICE, PRAHA 5

V naší škole se uskutečnilo představení na téma finanční gramotnosti s názvem Výlet. Zúčastnily se ho třídy 8.A a B v počtu 30 žáků. Představení bylo velmi dobře připravené, vymyšlené a zrealizované. Žáci se mohli bezprostředně seznámit s konkrétní životné situací, a to s půjčováním peněz a schopností či spíše neschopností je splácet. Měli možnost zasahovat do příběhu, nabízet vlastní řešení situace a byla jim dána možnost hovořit k danému tématu a jejich postoji k penězům. Žáci reagovali zcela spontánně, nabízeli možnosti řešení a celkově „šli“ s příběhem a hlavní postavou. Byli představením nadšení, především se jim líbili výkony jednotlivých postav a vlastní možnost ovlivnit děj. Velice oceňuji způsob zpracování, který nabízí možnost proměny role pasivního diváka v aktivního spolutvůrce. Tento přístup mnohem více působí na žáka – diváka, je mu blízký a přijatelný. Toto představení nabízí možnost navázat na příběh v hodinách dramatické výchovy (případně i jiných hodin: finanční gramotnost, osobnostně sociální výchova…) a dále jednotlivá nabízená témata rozvinout. Jedná se především o téma postoj k penězům, ale také k reklamě, vztahu k rodičům, ale i spolužákům, učiteli. Velice děkuji za přínosné a příjemné představení, a to nejen za mě, ale i žáky.

Olga Králová

 

ZŠ NA LÍŠE, PRAHA 4

Mé hodnocení: zvolená forma – přijatelná pro děti; zábavná – dokázala je vtáhnout do problematiky, představení se dětem líbilo, zaujalo je (klid během představení); interaktivní představení dalo dětem možnost zapojovat se různými činnostmi. V následující hodině výchovy k občanství jsme rozebírali problematiku, děti dokázaly argumentovat; věděly, jak správně reagovat v podobných situacích. Představení, podle mého splnilo očekávání  – ve výchově k občanství se k této problematice budeme ještě během roku vracet. Hodnocení ze strany dětí bylo kladné.

Miroslava Fonosová

 

DD HODONÍN U KUNŠTÁTU

Akce v našem zařízení velmi netradiční formou ukázala dětem skutečné, reálné problémy, se kterými se mohou snadno setkat. Děti samy navrhovaly a konstruovaly řešení situace hlavního hrdiny. Díky formě prezentace byly vtaženy do děje. Představení bylo z jejich strany velice pozitivně hodnoceno. Oslovilo všechny věkové skupiny. Od nejmladších školáků až po osmnáctileté. Děti spontánně reagovaly a snažily se najít řešení situace, do níž se dostal hlavní hrdina. Velmi přínosné bylo, že představení neřešilo jen finanční stránku problému, ale především etickou stránkou. Na to děti reagovaly velmi citlivě. Myslíme si, že akce splnila cíl, který si vytýčila; seznámit děti s úskalími finančních otázek života dnešní mládeže a s možnostmi jejich řešení.

Martin Peiger

 

DD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Měli jsme možnost v rámci projektu EU o vzdělávání dětí v DD v oblasti finanční gramotnosti se zúčastnit představení „Výlet“. Vhodně zvolená forma, která děti zaujala, zapojila do děje a poučila. Představení se dětem velice líbilo. Zapojily se bezprostředně, vymýšlely jiné možnosti děje. Samy si vymyslely a zahrály scénky. Velmi pěkná byla diskuse po představení s herci. A co je nejdůležitější, že si děti představení pamatují a rádi na toto dopoledne vzpomínají. Proto přijměte díky, těšíme se na další představení a touto cestou doporučujeme dalším dětským domovům.

Michaela Packová

 

DD POTŠTEJN

Vaše představení v dětském domově se nám moc líbilo. Děti byly do děje zapojeny, což je pro ně prospěšnější, než kdyby se odehrálo jen samotné představení bez možnosti jejich vstupu do příběhu. Samy si mohly ozkoušet danou situaci – to bylo rovněž výborné, jelikož povídat o tom, co je správné a co ne, je jednoduché, ale už není tak snadné přímo si to vyzkoušet v „reálu“, umět říci „ne“. Představení bylo i velmi trefné, protože do takové situace se může lehko dostat každý a děti z dětských domovů si snadno takové chování osvojí, protože je to pro ně „jednodušší“ než vyvinout vlastní snahu, být upřímný k ostatním i sám k sobě, nelhat apod. V představení shlédly rovněž i následky takových činů, které se netýkaly jen finančních problémů, ale následně i problémů s blízkými osobami, narušení jejich vztahů s těmito osobami. Určitě doporučuji, aby se dané představení odehrálo ve více domovech, protože bylo opravdu povedené a u nás se zapojily děti všech věkových kategorií (od nejmladšího 10 let, až po nejstarší 18 let).

Alena Kloučková

 

DD SEDLOŇOV

K uvedenému přestavení, za které vám velmi děkujeme, můžeme uvést, že bylo dětmi velmi dobře hodnoceno a jeho provedení se líbilo. Z připomínek vyplynulo, že je vhodnější spíše pro starší děti a vzhledem k psychickým únavovým syndromům dětí v ústavní výchově by se doporučovalo jeho zkrácení. Přílišná délka snižuje schopnost pozornosti a vnímání. V celém kontextu však divadlo doporučujeme k další provenienci, neboť je pro děti, vzhledem k orientaci ve finančním světě, velmi důležité. S pozdravem a přáním pěkných dní

František Veverka

 

DD MAŠŤOV

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za představení „Výlet“, které jste v našem dětském domově odehráli v rámci projektu finanční gramotnost pro dětské domovy. I my se samozřejmě snažíme seznamovat naše děti s úskalími života „v civilu“, s hospodařením, rozpočtem, riziky při nakládání s penězi nebo uzavíráním smluv nebo půjček. Vaše akce děti zaujala zajímavým a atraktivním provedením, vtáhla je do děje. Se složitou a „dospělou“ problematikou je seznámila způsobem pro ně pochopitelným a přijatelným. To považuji za největší přínos celého projektu. Ještě jednou děkuji, přeji hodně úspěchů.

Marie Kafková

 

DD NEPOMUK

Divadelní představení „Výlet“ o finanční gramotnosti bylo velmi pěkným příkladem toho, jak lze dělat primární prevenci jiným, v tomto případě prožitkovým způsobem. Dětem byly přístupným a zábavným způsobem předány informace nejen o rizicích půjček, hry na automatech a dalších formách rizikového chování, ale také o nutnosti řešit vzniklé životní problémy přímo, se svými nejbližšími. Děkujeme.

Karel Šulc

 

DD OSTRAVA – HRABOVÁ

Chtěla bych vám tímto poděkovat za divadelní představení „Výlet“, které jste hráli v našem DD. dětem se toto představení velmi líbilo (což dokazuje i jejich zapojení se do hry) a bylo pro ně také přínosem nejen v oblasti finanční gramotnosti. Určitě bychom uvítali další podobná divadelní představení. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Lenka Kubzová

 

DD DOLNÍ ČERMNÁ

Velmi nás oslovil váš projekt finanční gramotnosti – formou představení, které jsme měli možnost s dětmi nedávno shlédnout. Z pohledu nás vychovatelů to bylo velmi propracované, srozumitelné dětem, poučné, účelné, nápadité a jasné představení pro naše děti. Aktéři představení byli úžasní, k dětem přistupovali otevřeně, navíc, i děti byly do rekonstrukce představení vtaženi a mohly si samy zahrát roli chlapce, který řešil problém s penězi. Což bylo velmi efektivní, protože tak děti mohly zažít pocit chlapce, který se dostal do problémů a dostaly tu šanci, jeho příběh změnit, samy najít správné řešení nějaké problémové situace. Mimo jiné dětem aktéři vysvětlili různá úskalí, která se týkají půjček, krádeží, ztráty peněz, lhaní. Děti to velmi zaujalo, ochotně naslouchaly. ,,Divadelní´´ příběh chlapce jim nebyl lhostejný. Nás vychovatele potěšil tento projekt jako takový, je perfektní, že se na scéně objevil problém termínu ,,finance´´, že děti, ač jsou s tím seznámeni od nás vychovatelů, zjišťují i od někoho jiného, co je v životě dále může potkat, a nejsou to jen drogy a alkohol. Divadelní představení bylo velmi efektivní a svůj účel splnilo. Pro další zařízení bychom jej jen doporučili.

 

DD POLIČKA

Děkujeme za představení „Výlet“, které jste odehráli v našem dětském domově. Přesto, že vychovatelé zařazují do své práce s dětmi témata o finanční gramotnosti, uvítali jsme vaši formu seznámení dětí s touto problematikou. Dětem i vychovatelům se představení velmi líbilo. Ukázalo se, že mají děti v oblasti finanční gramotnosti i nadále velké mezery. Zvláště děti, které jsou v našem DD krátkou dobu. Tyto děti jsou ovlivněny tím, jak s financemi nakládá jejich vlastní rodina např. peníze si nedokáží rozvrhnout na celý měsíc, berou si nevýhodné půjčky, dávají věci do zastaváren apod. Naučit děti správně hospodařit s penězi je dlouhodobý úkol, a proto jsme rádi, že jste připravili projekt FG DD. Pomáháte tak dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu a zároveň pomáháte i vychovatelům v přípravě dětí na samostatný život. Dalším dětským domovům můžeme projekt vřele doporučit. Přejeme celému hereckému týmu hodně úspěchů a spokojenosti!

Miluše Kaprasová

 

DD DLAŽKOVICE

Představení nás nadchlo. Kolektiv herců je úžasný, jak to u divadelníků bývá. Já osobně mám divadlo velice ráda a obzvláště amatérské, a tudíž mě potěšilo že se naši chlapci zapojili, i když byli zprvu spíše stydlivý. Trochu mě mrzí, že nevyužili znalosti z programu Noe, kde se všechny věci okolo financí učí. Ale to spíše chyba z naší strany. Samotné děti si divadlo chválily a byly nadšené. Samozřejmě si vyprávěly a musely překonat stud. Jen mě napadlo, když se nabízí možnost dětem aby si zahráli a v druhé časti představení „stopovali“ děj a pokazovaly na chyby, jestli by nebylo dobré, aby si jeden z herců sedl mezi děti a ukázal jak…. mnozí se mě během vystoupení ptaly, jak to mají dělat, kdy mají říct stop…. prostě jen jednu názornou ukázku nebo klidně paní průvodkyně může urychlit děj samotným stopováním a určováním chyb, pokud by děti dlouho váhaly. Samy by pak získali pocit soutěživosti, kdo najde víc chyb. A přestavení by se z časových důvodů urychlilo, pokud máte víc výjezdů za den. Jinak voláme bravo, představení bylo veselé, poučné, děti jen neseděly na židlích, byly nuceny přemýšlet a zapojit svoje hlavinky. Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na viděnou.

Veronika Jurková

 

DD DUCHCOV

V rámci projektu „Finanční gramotnost pro dětské domovy “ jsme měli možnost shlédnout představení „Výlet“. Odehrávaný příběh nám ukázal názorným způsobem, jak je možné dostat se do finančních potíží a vlivem špatných rozhodnutí své problémy ještě více prohlubovat a vlastně začít páchat trestnou činnost. V příběhu se objevily našim dětem velmi dobře známé situace. Vystoupení zaujalo nejenom dospělé, ale velmi pozitivně bylo hodnoceno i ze strany dětí. Zejména druhá části představení, kdy byl celý příběh po kapitolách odehrán znovu a děti byly vtaženy do děje formou cílených otázek a mohly klíčové situace odehrát samy. Děti odhalovaly chyby a nepravosti a dávaly vše na pravou míru. Co bylo ovšem nejlepší, že reagovaly přirozeně, a navíc bylo na nich vidět, že tato problematika jim není cizí. Rozdělení celého příběhu na klíčové situace a jejich pozdější řešení formou skupinové dynamiky přineslo kýžený efekt a bylo vše v globálu pochopeno. Co říci závěrem? Představení nás oslovilo a velmi se nám líbilo, děkujeme.

Milena Kopencová

 

DD KRUPKA

Děkuji za divadelní vystoupení v našem domově. Dětem se moc líbilo, snad jen ti menší nevěděli, o co jde. Rozhodně poučné a ze života, interaktivní a živé vystoupení. Pokračujte, v dnešní době jsou takové akce moc důležité.

Tomáš Šorf

 

DD ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV

Chtěla bych vám všem poděkovat za bezva představení k finanční gramotnosti „Výlet“. Pro děti bylo představení přínosem. Moc oceňuji, že se mohly zúčastnit i děti mladší. Všechny projekty jsou většinou zaměřeny na děti od 14 let nahoru, a to je dle mého názoru již velice pozdě. Když jste řekli, že představení bude trvat 2 hodiny, všichni se lekli, ale právě ty dvě hodiny příjemně utekly. Představení bylo velice pěkně odehrané, srozumitelné. Všichni byli empatičtí, milí, získali si okamžitě přízeň. Projekt budeme podporovat, velice si vážíme vaší práce.

Lenka Mašátová

 

DD ČESKÁ KAMENICE

Děkujeme za moc hezké divadelní představení “Výlet“, které v našem DD proběhlo. Děti se aktivně zapojily a děj je oslovil. Představení pro ně bylo přínosné. V každém případě možnost aktivního zapojení do hry přinesla daleko větší efekt, než by přinesla běžná beseda či přednáška. Určitě bychom uvítali i další podobné neformální přístupy, které by podpořily rozvoj a finanční gramotnost našich dětí. Pokud budete realizovat další projekt, doufám, že nás oslovíte, rádi bychom se do něho zapojili. Ještě jednou za děti i zaměstnance děkuji a těšíme se na další spolupráci.

Alena Kuchařová

 

DD LIPOVÁ U ŠLUKNOVA

Píšeme vám z DD Lipová ohledně vašeho představení o finanční gramotnosti „Výlet“. S dětmi jsme tuto situaci po představení rozebíraly a můžeme říci, že se děti nad touto problematikou zamýšlely a celý den o tom diskutovaly. Vidím ve vaší práci pozitiva a doporučuji v tomto divadélku pokračovat. Můžete se podívat na naše stránky DD Lipová do aktualit na odkaz divadelní představení „Výlet“ – jsou tam krásné fotky i povídání. S pozdravem a brzkého shledání DD Lipová.

Renata Mládková

 

DD ÚSTÍ NAD LABEM – SEVERNÍ TERASA

Zdravíme tímto z dětského domova v Ústí nad Labem – Severní terasa. Naše měly děti možnost shlédnout divadelní představení o finanční gramotnosti s názvem Výlet. Téma financí bylo vhodně zvoleno, jelikož pro většinu dětí z ústavních zařízení je rozumné vynakládání s penězi velkým problémem. Dále bylo téma pojato formou divadelní hry, což je možné hodnotit za velmi přínosnou metodu. Děti si vystoupení chválily, bylo pro ně zajímavé, vtipné, naučné. ptaly se, kdy nás divadelní soubor příště s dalším zajímavým tématem navštíví. Chtěli bychom vám jménem celého DD a ŠJ poděkovat za návštěvu a přejeme vám, aby se vám všem dařilo a doufáme, že nás brzy zase navštívíte. Mnoho pozdravů z dětského domova v Ústí nad Labem posílají děti, tety a strýčkové.

 

DD SÁZAVA

Moc děkujeme za vaše vzdělávací divadelní představení. Velmi se nám líbilo celkové pojetí. Dokázali jste si získat a udržet pozornost dětí a jim přirozenou cestou vysvětlit pojmy týkající se finanční gramotnosti. Zvláště oceňujeme vtažení dětí do vlastního příběhu tím, že se samy mohli stát herci. Děti si tak mohly správné chování v dané situaci vyzkoušet na vlastní kůži. Také velmi oceňujeme vaši schopnost improvizovat a přizpůsobit se publiku. Kdybych si měl zahrát na učitele a oznámkovat váš výkon, jistě bych neváhal dát vám výbornou. Těšíme se na budoucí spolupráci.

David Just

 

DD PYŠELY

Chtěla bych jménem všech dětí poděkovat za návštěvu v našem DD. Děti byly z představení nadšené, dlouho si ještě o vystoupení povídali, hlavně ty, které si mohly aktivně zahrát v představení. Byli bychom rádi, kdyby se naše spolupráce mohla i nadále rozvíjet.

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!