Podpořte nás
Děkujeme za podporu!

Podpořte nás

Buďte s námi dál

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování.

Pro tento účel jsme si zřídili účet u ČSOB č. 267583161/0300.

Více informací o možných formách pomoci pro naše aktivity Vám rádi sdělíme na info@forumppv.cz

 

VARIABILNÍ SYMBOLY (VS) pro platby

Podpora obecné činnosti naší organizace bez VS

Podpora finanční gramotnosti VS 112

Podpora prevence kyberšikany VS 113

Podpora dalších preventivních programů VS 114

 

Váš dar si můžete odečíst od základu daně z příjmu:

FYZICKÁ OSOBA
si může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

PRÁVNICKÁ OSOBA
si od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, může odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

 

Pokud chcete abychom Vám obratem zaslali daňově uznatelné potvrzení o daru pro finanční úřad, tak nám prosím pošlete Vaše údaje na email.

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!