GDPR
Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“)

 

1. Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú., zapsaná v rejstříku ústavů při Městském soudě v Praze pod spisovou značkou U10, IČ: 02761181, („Správce“), který je provozovatelem stránek www.forumppv.cz a www.ucimeprozitkem.cz („Web“). Správce můžete kontaktovat na tel. č. +420 777140494 v době pracovních dnů od 9:00 do 17:00 a na e-mailové adrese: info@forumppv.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.

 

3. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo, IP adresa.

 

4. Oprávněný zájem správce

Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletterů, podpory marketingu, sledování návštěvnosti webových stránek.

 

a) NEWSLETTER
Od svých zákazníků zpracovává Správce podrobnosti jejich elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail) v souvislosti s nabídkou služeb, a tyto pak následně využívá pro potřeby šíření obchodních sdělení (zasílání newsletterů). Zákazníci mají vždy jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma zasílání newsletteru odmítnout. Správce zpracovává pouze nezbytné osobní údaje (např. e-mail) a v žádném případě nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce nevyužívá technické ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů a údajů.

b) GOOGLE ANALYTICS
Za účelem sledování návštěvnosti webových stránek Správce používá Google Analytics, díky kterému pak může tento web lépe optimalizovat (např. kolik návštěvníků navštívilo web, kolik si zobrazili stránek, z jakého místa (město, obec) stránky navštěvují). Neprovádí však profilování, k tomu by potřeboval Váš souhlas.

c) COOKIES
Pro poskytování maximálního pohodlí uživatelů navštěvujících webové stránky našeho E-shopu používáme soubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery Správce. Cookies jsou textové informace zasílané serverem a ukládané na zařízení, které uživatel používá k přístupu na webovou stránku. Server Webu využívá dva typy cookies. První jsou tzv. session cookies, které jsou po ukončení návštěvy uživatele webových stránek automaticky smazány. Tento druh souborů cookies pomáhá Společnosti zapamatovat si data o uživateli. Částečně jsou také využívány ke statistickým účelům, aby Správce mohl zjistit, kolik lidí navštívilo jeho webovou stránku a podle toho např. vylepšit obsah webových stránek. Druhý typ souboru cookies jsou tzv. persistent cookies, které zůstávají na počítači či v mobilu uživatele po dobu specifikovanou v parametrech cookies, nebo dokud nejsou z prohlížeče vymazány. Persistent cookies usnadňují sdílení informací pomocí pluginů sociálních sítí (např. Facebook.permanent popup counter), pomáhají Správci měřit efektivitu reklamních sdělení a limitovat zobrazování reklamy. Soubory cookies nejsou nijak škodlivé, neobsahují viry, a proto Vám doporučujeme tyto soubory neblokovat. Uživatelé samozřejmě mohou nastavení svého webového prohlížeče změnit tak, aby se žádné soubory cookies neukládaly, resp. je možno již uložené cookies smazat.

 

5. Komu Vaše údaje předáváme?

Správce nepředává Vaše osobní údaje třetím stranám. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.

 

6. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Obchodní dokumentace se zákazníky je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu apod.). Uzavřené smlouvy o provedení díla, popř. další Vaše údaje, které jste mi poskytli uchovávám po dobu neurčitou. Osobní údaje, které o Vás máme k dispozici v souvislosti s vyplněním formuláře na našem Webu, uchováváme neomezeně dlouho. Žádost o zrušení registrace a výmaz údajů můžete zaslat z e-mailové adresy uvedené ve formuláři na e-mail info@forumppv.cz

 

7. Vaše práva

Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Avšak poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit. Správce tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu i) požadovat u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
ii) opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování, iii) vznést námitku proti zpracování a iv) vznést námitku na přenositelnost údajů. Tato práva je možno uplatit u oprávněné osoby prostřednictvím e-mailu info@forumppv.cz. Kterýkoli subjekt údajů je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem. Kterýkoli subjekt údajů má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy. Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

 

8. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování, ani za tímto účelem osobní údaje neshromažďuje a nezpracovává. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.

Záleží nám na bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Potřebujete-li další informace k tématu GDPR, napište nám.

  Jméno:
  Email:
  Vzkaz:

  Kontakt

  Fórum pro prožitkové vzdělávání

  Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

  Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

  info(zavináč)forumppv.cz

  T: +420 777 140 494

  Podpořte nás

  Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

  Děkujeme Vám!