Novinky
Aktuálně o nás

Novinky

aneb co nás čeká a co právě proběhlo

Velmi si vážíme finanční podpory, která byla poskytnuta v rámci programu Kultura magistrátem hl. m. Prahy na naše nové interaktivní představení pro dospělé diváky na téma strachu z budoucnosti. Premiéra je plánovaná na říjen roku 2023

S velkou radostí oznamujeme, že se Nadace České spořitelny rozhodla finančně podpořit náš projekt zaměřený na integraci ukrajinských dětí na českých školách. Jeho hlavní součástí je 200 interaktivních edukativních představení pro děti přímo v jejich třídách a také 25 seminářů pro pedagogy.

Fórum se stalo pro oblast prevence násilí odborným partnerem Centra Locika. Velmi se těšíme na spolupráci s touto respektovanou organizací.

Děkujeme Městské části Praha 6 za možnost odehrát za její finanční podpory v rámci programu Zdravá šestka 2022 naše edukativní představení

Podporujeme projekt #jsemlaskavec zaměřený na motivování dětí konat dobro a rozdávat kolem sebe radost. Velmi oceňujeme formu a hlavně poslání této iniciativy.

Rozhovor s Karlem Zimou, Jitkou a Bárou o naší práci, včetně malé praktické ukázky.

Je nám ctí, že jsme pro naše představení reflektující příběh Anny Frankové jako varovný příklad z historie získali finanční příspěvek Nadačního fondu obětem holocaustu. V rámci této spolupráce bude realizováno celkem šest interaktivních edukativních představení na vybraných základních školách.

Článek v magazínu Reportér o životní cestě Jitky Andrlíkové, od opakovaných mozkových mrtvic a dalších nesnází až po založení Fóra.

V roce 2021 jsme odehráli 280 představení a strukturovaných dramat na 88 školách po celé ČR, vystoupili jsme na 3 konferencích a 1 festivalu, zorganizovali jsme 3 semináře pro pedagogy a vyšly o nás 4 články. Podařilo se nám prodloužit akreditaci MŠMT na další období a jako zlatý hřeb získala Jitka Andrlíková cenu kreativní superhrdinka ČR, udělovanou česko-nizozemskou obchodní komorou.

Jitce Andrlíkové byla v soutěži organizované nizozemskou ambasádou v ČR udělena odbornou porotou cena Kreativní hrdina v kategorii aktivit s regionálním dopadem. Následně byla Jitka na slavnostním předávání těchto ocenění 14.října přítomnými hosty zvolena celkovou vítězkou mezi všemi kategoriemi a byl jí tak udělen titul Kreativní superhrdina 2021.

Fórum odehraje na Národních dnech prevence 2021, pořádaných pod záštitou MVČR 6.října v Plzni, své představení Jsi nula... !!! se zaměřením na prevenci kyberšikany. Představení bude zároveň streamováno on-line účastníkům této akce.

Jitka Andrlíková, Barbora Pecháčková a Andrea Marečková vystoupily s přednáškou na téma využití prožitkové pedagogiky pro prevenci kyberšikany na konferenci Bezpečná škola 2021, pořádané 21.září pod záštitou MŠMT a MVČR.

Je nám ctí, že jsme byli v pozici podporující organizace přizváni k iniciativě Domácí úkoly 2021, která má za cíl napomoci potřebné reformě českého školství. Tuto aktivitu jednoznačně podporujeme.

Fórum bylo pozváno s představením ´Tak to prostě je!´ na akci Cihlafest 2021, která se uskutečnila 21.8. na Slapech. Měli jsme tak možnost předvést svoji práci široké veřejnosti, a to ve společnosti dalších velmi zajímavých účinkujících.

Rozhovor s Jitkou Andrlíkovou o historii, současných aktivitách i dalších plánech Fóra pro odborný časopis Průvodce společným vzděláváním

Reportáž v časopise Reflex z našeho představení se zaměřením na prevenci kyberšikany. Představení jsme odehráli v prosinci loňského roku krátce předtím, než byly s ohledem na protiepidemiologická opatření vyšší ročníky škol opět převedeny na distanční výuku.

Protiepidemiologická opatření trvají, a tak se i my musíme přemístit do on-line prostředí. I když osobní kontakt s dětmi přímo ve školách nelze jednoduše nahradit, má i on-line verze našich představení podle odezvy dětí i jejich učitelů potřebný pozitivní účinek.

Rozhovor na rádiu Proglas se zaměřením na kyberšikanu, její projevy a možnosti prevence v rámci dopoledního vysílání se zaměřením na bezpečí dětí v on-line prostředí.

Jitka a Bára byly pozvány s přednáškou 'Prevence kyberšikany formou Divadla Fórum' na konferenci Bezpečná škola 2020. Akce se uskuteční z důvodu protiepidemiologických opatření v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.

Fórum se úspěšně kvalifikovalo mezi vzdělávací instituce, které Nadace O2 v rámci svého grantového programu doporučuje školám pro programy se zaměřením na prevenci kyberšikany a bezpečnost v on-line prostředí.

V posledním čísle časopisu Loutkář vyšel rozhovor s Jitkou o Fóru a o jejím životním příběhu. Ve stejném čísle najdete také rozhovor s našimi herci Pavlem Smolárikem a Petrem Raifem.

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!