Karel Zima: Jsem patronem Fórumppv, podpořte nás má to smysl. Děkujeme

 

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání byla založena na počátku roku 2014 jako tzv. zapsaný ústav. Jejím posláním je rozvoj prožitkových vzdělávacích metod a jejich využívání při prevenci sociálně patologických jevů. Od začátku roku 2016 jsme držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání pedagogů.Jsme řešitelem projektu „Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury“ č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001408 realizovaného v rámci OP Praha – Pól růstu.

 
Fórum pro prožitkové vzdělávání na givt Darujte teď hned!