Mediální gramotnost

Co dokáže lež

 

ANOTACE

Cílem projektového dne je poukázat na konkrétním příkladu jaké druhy médií nás denně obklopují a jaké používají výrazové prostředky, metody a techniky k předávání zpráv. Žáci vstupují do příběhu prodavačky Aleny, která pracuje ve zlatnictví a stane se přímým svědkem loupeže. Lupiči si odnesou cenné zboží, Aleně se naštěstí nic nestane.  Celou událost pak komentují postavy z různých úhlů pohledu. Žáci se učí společně pracovat a vytvářet zprávy z různých zdrojů, posuzují jejich věrohodnost a jsou vedeni k utváření si vlastního názoru. Učí se rozpoznávat různé interpretace textu po obsahové a intonační stránce.  Mají možnost ozkoušet si na vlastní kůži role aktérů příběhu.  Pomocí pantomimicko-pohybových technik dramatické výchovy vytvářejí situace v příběhu a nahlížejí na osudy hlavní postavy i z roviny sociální. Mohou tak lépe pochopit a reflektovat, jak lživá zpráva může ublížit a změnit osud konkrétní postavy.

 

 

CÍLE

  • Podpořit a rozvinout kreativitu a fantazii
  • Naučit se spolupracovat ve skupině
  • Uvědomit si možnosti rozdílné interpretace textu
  • Pochopit, rozpoznat rozdíly mezi médii bulvárními a seriózními, zprávami věrohodnými a nevěrohodnými
  • Seznámit se se způsoby a důvody šíření zpráv
  • Uvědomit si důležitost ověřování zdroj

 

Ve dvou variantách pro žáky 1. stupně ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

 

Objednat

 

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!