On-line představení
Co dělat za časů karantény?

On-line představení

aneb když nemůžeme k vám

Jak to funguje?

V případě karanténních opatření, či z jakýchkoli jiných relevantních důvodů, může být použita jako vhodná alternativa pro prezenční formu našich představení jejich on-line verze. Představení je realizováno hereckým týmem v prostorách naší zkušebny vybavené stativovou HD kamerou a prostorovým ozvučením. Přenos představení je pak zajištěn vždy prostřednictvím platformy preferované danou školou, obvykle Google Meet, MS Teams či Zoom.

Jaké jsou možnosti?

V případě, že mohou být žáci společně ve škole, ale přístup herců do budovy školy není z jakéhokoli důvodu možný, je představení v ideálním případě promítáno na tabuli a reakce žáků pro zajištění zpětné vazby a tím i potřebné interaktivnosti představení jsou snímány kamerou. Dostatečná je pro tento účel i běžná webkamera.

Obvyklejší variantou pak je, že jsou žáci v rámci distanční výuky doma a do představení se pak zapojují prostřednictvím platformy, kterou daná škola pro distanční výuku využívá. Pro zpětnou vazbu žáků jsou dostatečné běžné integrované webkamery a mikrofony v jejich domácích počítačích.

Zkušenost máme i se třetí alternativou, kdy náš herecký tým přijede k vám do školy bez přítomnosti dětí, odkud je pak představení přenášeno opět prostřednictvím vybrané platformy pro distanční výuku žákům připojeným z domova.

Volba konkrétní varianty vždy závisí na preferencích dané školy a případných aktuálně platných karanténních opatřeních.

 

Jaké jsou naše dosavadní zkušenosti?

Překvapivě pozitivní. Tuto formu představení jsme zvolili původně jen s ohledem na dlouhotrvající protiepidemiologická opatření, neboť jsme si byli vědomi jejich omezenějšího pedagogického účinku v porovnání s prezenční formou přímo na školách. Postupně se však ukazuje, že i on-line představení mohou žákům účinně pomáhat, zejména pak v rámci programů primární prevence.

Žáci se tak, podobně jako v případě představení realizovaných za normálních okolností přímo v jejich třídách, do představení aktivně zapojují, přichází s vlastními řešeními inscenovaných modelových situací a často se i sami přímo herecky do těchto scén zapojují a na dálku tak nahradí vybranou postavu, která podle nich danou situaci nevyřešila dobře.

Už jsme takto odehráli cca 50 představení s velmi pozitivními zpětnými vazbami ze strany škol i jednotlivých žáků.

 

 

Metodiky ke stažení

 

 

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!