Naše vize

 

Základním kamenem naší činnosti jsou prožitkové interaktivní vzdělávací programy pro žáky, studenty i pedagogy v oblasti osobnostně-sociální výchovy. I v budoucnu chceme vyhledávat formující témata a náměty, stávající programy neustále rozvíjet a inovovat. Chceme se stát uznávanou a respektovanou organizací v ČR.

Naším hlavním partnerem je tedy český školský systém. I v budoucnu počítáme s tím, že jedním z hlavních míst pro uplatnění našich programů bude oblast primární prevence a výchova uměním.

Chceme se také dále více vyvíjet jako organizace, která dává prostor pro osobnostní rozvoj pro různé cílové skupiny, zejména dětem, dospívajícím, rodičům s dětmi, seniorům a i například i dětem z dětských domovů. Chceme se také více zaměřit na akce pro širší veřejnost, jako workshopy, divadelní představení, semináře či konference. Zároveň máme v úmyslu posilovat vlastní publikační činnost.

Nadále se hodláme formovat jako nezávislá nezisková organizace, která umí zajistit svým zaměstnancům stabilní profesní zázemí a dlouhodobou perspektivu. Neustále pracujeme na rozvoji týmu a posilování profesionality naší činnosti. Samozřejmostí je průběžné vzdělávání všech členů týmu, supervize a hodnocení výkonnosti. Uplatnění u nás naleznou týmoví hráči ochotní dlouhodobě na sobě pracovat v oblasti osobnostně-sociální výchovy nebo v ostatních profesích potřebných pro růst organizace. Jsme přesvědčeni, že optimální výkon může podávat jen motivovaný zaměstnanec. Poskytujeme přiměřený prostor k tomu, aby každý v organizaci mohl nalézt uplatnění kombinující jeho osobní zájem s prospěchem a posláním organizace.

Trvale posilujeme nezávislé financování. Vážíme si dotací a grantů, ale nechceme být odkázáni pouze na nekoncepční a náhodné financování z těchto zdrojů, přestože v současnosti kontinuitu naší činnosti jinak zajistit nelze. Perspektivu finanční nezávislosti však vidíme v rozvoji individuálního a firemního dárcovství a v posilování vlastní ekonomické činnosti.

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!